EUROPOS KALBŲ DIENA

 
Bendradarbiaujant su Lietuvos moksleivių sąjungos Skuodo rajono padaliniu, organizuoju protų kovą (Europos kalbų dienai paminėti). Renginys vyks Rugsėjo 26 dieną, 14:00, Skuodo atvirame jaunimo centre. rekomenduojamas dalyvių amžius - N14. 
Prie šio laiško prisegu registraciją. Prašau prisiregistruoti iki Rugsėjo 25 dienos. Mokinių ir komandų skaičius neribojamas, kuo didesnė konkurencija - tuo smagiau!
 
Prizas - Visi nugalėjusios komandos nariai gaus marškinėlius, skirtus Europos kalbų dienai!
Iki susitikimo!
Jaunimo Europos komandos narys - Gintaras Dapkus.
 
Registracija - https://goo.gl/forms/tez4HCHSKdNn7R3w1

„Bendravimas – tai ne tik vienintelis žmogaus gyvenimo tikslas, bet ir pačio gyvenimo esmė“.

                                                                                                                              Dž. A. Pirsas

 

 

 Gerbiami gimnazijos mokinių tėveliai,

 maloniai kviečiame Jus į visuotinį 2, 3, 4 gimnazijos klasių susirinkimą, kuris vyks

2018 m. rugsėjo 27 d. 17 val.

 

DARBOTVARKĖJE

 

17.00 val. SUSIRINKIMAS AKTŲ SALĖJE

 

* Gimnazijos veiklos kryptys 2018 /2019 m. m.

  Pranešėja gimnazijos direktorė G. Skarienė

 

* Gimnazijos Tarybos veiklos atskaita.

   Pranešėja Gimnazijos Tarybos pirmininkė I.Kumpienė

 

* Ugdymo planas 2018/ 2019 m. m.

   Pranešėja gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui V. Stončaitienė

 

*Tėvų vaidmuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijoje.

   Pranešėja visuomenės sveikatos priežiūros specialistė V. Donielienė

 

* TĖVŲ SUSIRINKIMAI KLASĖSE.

Gimnazijos administracija